The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
wen ti tao lun 20 you xie tie niu -55c xing tuo la ji shuang zuo yong li he qi zhong de fu li he qi zong shi fen li bu che di , ni ren wei ke neng de yuan yin shi shi me ? ying ru he jie jue ?
Author(s): 
Pages: 48-49
Year: Issue:  3
Journal: Farm Machinery

Abstract: 讨论题预告 2000年第7期"问题讨论24"的讨论题:有人推荐采用堵住柱塞套所有孔眼,用手抽动柱塞,感觉其真空吸力的方法,来判断柱塞副的技术状态。你对此有何看法?欢迎来稿,截稿日期为2000年5月10日。
Related Articles
No related articles found