The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
ren min qun zhong de sheng ming gao yu yi qie liao ning sheng kuan dian man zu zi zhi xian te da hong shui di zhi zai hai qiang xian jiu zai ce ji
Pages: 8-11
Year: Issue:  8
Journal: Land & Resources

Abstract:  这是一个惊心动魄的汛期.2010年8月,一场百年不遇的特大洪水,席卷了辽东山清水秀的宽甸县:一栋栋房屋倒塌了,一片片树木、庄稼被洪水吞噬了,成千上万的村民含泪转移……
Related Articles
No related articles found